onsdag 5 september 2007

Moderaterna gör det igen

Jag börjar bli trött på Moderaterna som bara skyller alla nya utredningar på förra regeringen, först utredningen från Socialstyrelsen, då skyllde Moderaterna på förra regeringen som initierade utredningen, men i själva verket stod dom och klappade händerna när förslaget togs upp i riksdagen. I december förra året lade den nya regeringen till några uppgifter och sade åt Socialstyrelsen att bli klara senast i oktober 2007. Målet är bland annat att sjukskrivningskostnaderna ska sänkas

Nu är det utredningen om fildelning;
"Kritiken är inte särskilt förvånande, med tanke på att den utredning som nu avslutats tillsattes av Thomas Bodström, dåvarande justitieminister, i samband med tillslaget mot The Pirate Bay och inte den nuvarande regeringen."

Ja men vad spelar det för roll undrar jag? Vilken skillnad är det när Moderaterna har för avsikt att fullfölja utredningens nya lagförslag om fildelning!

Sluta skyll på förra regeringen och ta ansvar för era egna beslut istället, flirta med fildelare för att spela ut piratpartiet innan valet och sedan svänga 90 grader och helt plötsligt nu vara emot det. Pinsamt och oseriöst

måndag 3 september 2007

Spännande med läkaren och propofol

Den här så kallade läkaren, får mig att fundera, hans förklaring om hur sperman hamnade i hennes trosor och underliv.

"Detta har läkaren förklarat med att sperman troligen fanns på hans händer eftersom han onanerat tidigare på dagen."

Mig veterligen har man väl handskar på sig när man utför den här typen av behandling och säkert skulle en riktig läkare sprita händerna innan han tog på handskarna, vem vet vad han har på händerna? Nu enligt hans förklaring sperma? Hallå AIDS, gör han så när han opererar brösten också? Det verkar väldigt ohygieniskt, för den stackars patienten vem fan vill ha hans kroppsvätskor vare sig i underlivet eller någon annanstans för den delen.

"Enligt experter kan propofol ge ”sexuella hallucinationer”. Och det är just detta som läkaren hävdar har hänt i det här fallet.!

Ha ha säkert, det vorde just passande, jag skulle vilja se den dokumentationen. Läkemedelsverket har iallafall inte hittat någon sådan biverkning. Den enda är möjligen försämrad sexuell förmåga, men det är mycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare). Dessa experten som vittnat om att den möjligen kan ge sexuella hallucinationer är det polare från läkarlinjen eller?

lördag 1 september 2007

Nu kan alla psykisk sjuka vänta sig ett frågeformulär

Tydligen har nu Socialstyrelsen tagit ordet från munnen istället för att rapa upp politikernas propaganda, i sin senaste kommentar skriver nu Bo Lindblom i lite mer empatisk form, när nu det första utkastet, kastades ut av Svenska folket. Klicka på hans namn så hittar ni rätt intressanta saker från Sjukhusläkarföreningen.

Jag måste säga att Socialstyrelsen tittar väldigt mycket på länder med privat sjukförsäkring och jämför. Vad är nästa steg att privatisera sjukhusen och ett privat sjukförsäkringssystem?

Ok argumentet; "Jag tycker att det är ett legitimt krav att vi som skattebetalare och finansiärer av sjukvården ska kunna se att pengarna används på ett vettigt sätt och att man får en vård som är i paritet med riksstandarden"
Kan jag nog hålla med om, men jag förväntar mig som patient att få samma vård även i norrland. Vilket är en omöjlighet idag!

Han skriver också;
Men innan Socialstyrelsen fattar några beslut ska samtliga berörda diskutera rekommendationerna i arbetsmaterialet på ett konstruktivt sätt med patientens bästa för ögonen.

Bra då kan alla som drabbats av utmattningsdepression eller andra psykiska krämpor vänta sig ett frågeformulär från Bo Lindblom där han kommer fråga om deras åsikt i frågan, för dom är väl att betrakta som "samtliga berörda parter" för jag antar att inte bara läkarna kan höras i denna fråga enbart, människorna är väl inte att betrakta som omyndigförklarade bara för att dom lider.

torsdag 30 augusti 2007

Skärpta regler och riktlinjer i nya höstbudgeten

Hur tänker man när man tar fram nya riktlinjer för sjukskrivning? Att man inte lade till någon karensdag, var väl för väl. Förutom medborgare i detta land så verkar de statliga bolagen också ha drabbats av utbrändhet! För nu kommer man med rekommendationer om sjukskrivningstid som är baserade på det Amerikanska samhället.

Socialstyrelsen anger själva i sitt eget PM 10 Sjukskrivningstid och diagnos från oktober 2006 att man använder och jämför med det Amerikanska företagets Reed Group statistik när man tagit fram riktlinjerna för sjukskrivningsperiod för respektive diagnos. Det intressanta när det gäller det såkallade MDA-registret är att det bygger på fall från företag, organisationer och sjukförsäkringssystem där man använder de riktlinjer för sjukskrivning ”Medical Disability Advisor” som utarbetats av det amerikanska företaget Reed Group.

Huvuddelen av fallen kommer från USA men riktlinjerna används av olika aktörer i ungefär trettio länder. Det enda nationella försäkringssystem som ingår är arbetsskadeförsäkringen i Nya Zeeland (sida 3 PM10).
RGL(mer om MDA-registret som Socialstyrelsen tar sin statistik ifrån) Medical Advisory Board (här finns länderna specificerade, går säkert i detalj hitta alla) När man läser Försäkringskassans Slutrapport (sida 20) om försäkringsmedicinska riktlinjer skriver Försäkringskassan själv i rapporten att; The Medical Disability Advisor (Reed 2005) är förmodligen en av de mest omtalade och refererade exemplen på riktlinjer gällande sjukskrivning och det exempel på riktlinjer som utredningen tagit störst intyck utav.
Läs rapporten (sida 45) "I regeringens budgetpropositionen (2006/07:1) uttrycker regeringen att det är angeläget att arbetet med att ta fram ett beslutsstöd påskyndas. Man efterfrågar bl.a. framtagandet av en preliminär version". Då var det nya regeringen som påskyndade det hela.

Då kan man verkligen undra om denna statistik är relevant för Sverige och Skandinavien när denna statistik kommer till den största delen från länder utan nationellt försäkringssystem. Det säger väl sig självt att länder som USA som bara har privata sjukförsäkringar att sjukskrivningstiden är kortare.

Privata vinstdrivande försäkringsbolag har ju som bekant målet att driva verksamheten med vinst så man kan enkelt anta att dom är tuffa i sina beslut hur länge en person ska vara sjukskriven. Det vet väl alla som har fått en skada på huset att man inte riktigt fick det man trodde för det gamla golvet. Då kan man också anta att sjukskrivningstiderna ska vara så korta som möjligt.

Det är beklämmande att se Socialstyrelsen att i första hand ta hänsyn till det politiska läget, snarare än att titta på hur man kan hjälpa de sjuka. I min värld så stod Socialstyrelsen på medborgarnas sida och gav rekommendationer och regler för vilken behandlig och inom vilken tid man ska få behandling, snarare än att leta efter statistik som uppfyller en politisk linje. Socialstyrelsen ska fungera som en kontrollmyndighet för Försäkringskassan, vårdcentraler, läkare och övrig sjukvårdspersonal för att säkerställa att befolkningen får rätt vård.

Socialstyrelsen betonar att det är rekommendationer och att dessa kan undantas vid behov. Så långt låter det bra men i verkligheten nekar Försäkringskassan regelmässigt sjukskrivningar. Det ser man tydligt över hur många överklaganden som hamnar i Länsrätten. Efter dessa rekommendationer lär det väl antagligen inte bli lättare. Då Försäkringskassan förmodligenkommer att använda rekommendationerna som regler. Varför ska medborgare förväntas ändra attityd gentemot sjukskrivning och bli duktigare när inte Försäkringskassan hanterar sjuka med rätt attityd?

Jag är övertygad om att hur många riktlinjer som man än kommer fram med så blir inte Svensken friskare om man inte forskar om orsaken varför vi är sjuka. I övriga norden så är tendenserna likartade som i Sverige, bör man inte titta på varför vi nordbor är så sjuka, och jämföra mellan skandinaver snarare än med Amerikaner?

Etiketter: , , , , , , ,